Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

View All Sites

Site Address

Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego Oddział Kliniczny Diabetologii Dziecięcej i Pediatrii,

Ul. Żwirki i Wigury 63A,

02-091 Warszawa,

Polska

Principal Investigator

Szypowska Agnieszka