polski

Badania medyczne i procedury związane z badaniem

Badania medyczne i procedury związane z badaniem

Na różnych etapach badania wykonane zostaną następujące badania i procedury:

Przeprowadzony zostanie wywiad lekarski i zadane zostaną pytania dotyczące stylu życia, alergii i leków przyjmowanych przez Ciebie / Twoje dziecko obecnie / w przeszłości.

Pomiar wagi – waga mierzona jest po to, aby dawka badanego leku lub placebo została odpowiednio dostosowana do Twojej masy ciała / masy ciała Twojego dziecka.

Badanie fizykalne – przeprowadzone zostanie zarówno częściowe, jak i pełne badanie fizykalne. Częściowe badanie fizykalne obejmuje ocenę ogólnego wyglądu uczestnika (głowa, oczy, uszy i gardło), badanie szyi, serca, płuc i jamy brzusznej oraz ocenę rąk, nóg i skóry. Pełne badanie fizykalne obejmuje dodatkowo kontrolę wyglądu narządów płciowych oraz badanie neurologiczne.

Parametry życiowe – członkowie zespołu badawczego zmierzą u Ciebie / Twojego dziecka temperaturę, tętno i częstość oddechów. Wykonają również pomiar ciśnienia krwi za pomocą napełnianego powietrzem mankietu zakładanego wokół ramienia.

Próba tuberkulinowa – zostanie u Ciebie / Twojego dziecka wykonane badanie na gruźlicę.

Badanie poziomu glukozy – zespół badawczy wykona u Ciebie / Twojego dziecka pomiar ilości glukozy we krwi. Jednym ze sposobów wykonywania pomiaru jest użycie przyrządu do ciągłego pomiaru glukozy z czujnikiem umieszczanym pod skórą. Można również wykonać badanie krwi z nakłucia palca.

Badania krwi – zostanie pobranych kilka próbek krwi, które pozwolą sprawdzić Twój ogólny stan zdrowia / ogólny stan zdrowia Twojego dziecka oraz zbadać krew pod kątem obecności określonych substancji chemicznych (w tym badanego leku). W przypadku kobiet w wieku rozrodczym próbka krwi posłuży także do wykonania testu ciążowego.

Badania moczu – konieczne będzie dostarczenie próbki moczu, aby zespół badawczy mógł sprawdzić Twój ogólny stan zdrowia / ogólny stan zdrowia Twojego dziecka oraz zbadać mocz pod kątem obecności określonych substancji chemicznych (w tym badanego leku). W przypadku kobiet w wieku rozrodczym próbka moczu posłuży także do wykonania testu ciążowego.

Test tolerancji glukozy z zastosowaniem posiłku mieszanego (MMTT) – zespół badawczy wykona pomiar ilości insuliny wytwarzanej przez Twój organizm / organizm Twojego dziecka w odpowiedzi na uzupełniający napój odżywczy (zbilansowana mieszanina białek, węglowodanów i tłuszczów).

Oceny objawów – zespół badawczy będzie zadawał pytania i obserwował występujące objawy fizyczne. Poprosimy Cię / Twoje dziecko także o wypełnienie kwestionariuszy dotyczących codziennych czynności (pisanie, jedzenie, zakładanie odzieży) i ogólnej jakości życia.

Rozmowa na temat doświadczanych efektów ubocznych (jeśli występowały) oraz przyjmowania jakichkolwiek innych leków od czasu ostatniej wizyty. Poprosimy również o wypełnienie kwestionariuszy dotyczących Twojego samopoczucia / samopoczucia Twojego dziecka i wpływu cukrzycy typu 1 na codzienne życie.