1. 1. Sprawdź kryteria włączenia
  2. 2. W przypadku zakwalifikowania się do udziału w badaniu skierujemy Cię / Twoje dziecko do najbliższego ośrodka badawczego
WIDOK MAPY

LICZBA DOSTĘPNYCH OŚRODKÓW BADAWCZYCH PROWADZĄCYCH BADANIE PROTECT: 71