polski

Najczęściej zadawane pytania

 1. 1 Czym jest cukrzyca typu 1?

  Przewiduje się, że do 2050 roku 5 milionów osób w Stanach Zjednoczonych będzie chorować na cukrzycę typu 1 (T1D), z czego 600 000 będzie w wieku poniżej 20 lat. W przypadku cukrzycy typu 1 organizm nie jest w stanie wytwarzać wystarczającej ilości insuliny. Insulina jest hormonem (rodzajem białka) regulującym stężenie glukozy (lub cukru) we krwi. Podczas spożywania posiłku stężenie cukru we krwi wzrasta. Celem przywrócenia prawidłowego stężenia cukru we krwi trzustka uwalnia insulinę. Jednak w przypadku cukrzycy typu 1 organizm nie jest w stanie wytwarzać insuliny w ilości wystarczającej do utrzymania stężenia cukru we krwi na właściwym poziomie. Jeśli stężenie cukru we krwi nie jest kontrolowane, może z czasem powodować szereg niepożądanych efektów. Objawami cukrzycy typu 1 mogą być: niedające się ugasić pragnienie, częste oddawanie moczu, utrata wagi, brak energii, nieostre widzenie, ból brzucha, nudności lub wymioty.

 2. 2 Jak działa badany lek?

  Badany lek – teplizumab – to białko opracowane w celu regulacji odpowiedzi układu odpornościowego (sposobu obrony przed infekcją/chorobą) i ochrony organizmu przed szkodami powodowanymi przez cukrzycę typu 1.

 3. 3 Czy badany lek będzie powodował u mnie występowanie efektów niepożądanych?

  Wszystkie leki, zarówno zatwierdzone do obrotu, jak i badane, mogą powodować efekty niepożądane. Możliwe i znane efekty uboczne badanego leku wymieniono w formularzu świadomej zgody. Jeśli w trakcie badania wystąpią u Ciebie / Twojego dziecka jakiekolwiek dolegliwości, będzie można w dowolnym momencie skontaktować się z lekarzem prowadzącym badanie i omówić z nim najlepszy sposób postępowania. Przez cały czas trwania badania będziemy monitorować Twój stan zdrowia / stan zdrowia Twojego dziecka. Jeżeli Ty / Twoje dziecko lub lekarz prowadzący badanie będziecie mieć jakiekolwiek wątpliwości, udział w badaniu zostanie przerwany.

 4. 4 A co, jeśli zechcę opuścić badanie wcześniej?

  Udział w badaniu jest dobrowolny i można w dowolnym czasie i z dowolnego powodu z niego zrezygnować. Decyzja ta nie będzie miała wpływu na dalszą opiekę medyczną, jaką zostaniesz objęty(-a) / zostanie objęte Twoje dziecko. Możliwe jest również, że zostaniesz wycofany(-a) / Twoje dziecko zostanie wycofane z badania, jeżeli w opinii lekarza prowadzącego badanie będzie to leżało w Twoim / jego najlepszym interesie. W przypadku podjęcia decyzji o opuszczeniu badania wymagane będzie stawienie się w ośrodku badawczym w celu przeprowadzenia końcowych badań i ocen.

 5. 5 Czy przed udziałem w badaniu mam zasięgnąć porady swojego lekarza?

  Zachęcamy do poinformowania Twojego lekarza / lekarza Twojego dziecka o udziale w tym badaniu klinicznym. W czasie trwania badania nie można przyjmować niektórych leków, więc Twój lekarz / lekarz Twojego dziecka może chcieć skontaktować się z zespołem badawczym (za Twoją zgodą) w celu uzyskania dodatkowych informacji.

 6. 6 Czy udział w badaniu oznacza zmianę lekarza?

  Nie. Badanie PROTECT zapewni wyłącznie krótkotrwałą opiekę związaną z badaniem. W ramach badań klinicznych nie prowadzi się długotrwałej ani kompleksowej podstawowej opieki zdrowotnej. Po zakończeniu badania uczestnik całkowicie wraca pod opiekę swojego lekarza.

 7. 7 Czy otrzymam rekompensatę za udział w tym badaniu?

  Uczestnicy mogą otrzymać wynagrodzenie za udział w tym badaniu. Niemniej jednak badany lek i wszelka opieka związana z badaniem są zapewniane bezpłatnie. Można otrzymać zwrot kosztów poniesionych w związku z udziałem w tym badaniu, na przykład kosztów podróży do lub z ośrodka badawczego. Więcej informacji na ten temat zawiera formularz świadomej zgody.

 8. 8 Kto będzie mieć dostęp do informacji gromadzonych podczas badania?

  Informacje umożliwiające identyfikację uczestnika badania, na przykład imię i nazwisko oraz adres, nie będą udostępniane nikomu, kto nie jest bezpośrednio związany z tym badaniem, chyba że uczestnik wyrazi na to zgodę lub będą tego wymagać przepisy prawa. Sponsor (firma prowadząca badanie) nie będzie mieć dostępu do żadnych przekazywanych za pośrednictwem tej strony internetowej informacji umożliwiających identyfikację osób. Wszelkie informacje uzyskane w ramach tego badania mogą być wykorzystywane podczas publikacji jego wyników. Jednakże dane te będą występować w połączeniu z danymi innych uczestników i nie będą wykorzystywane do identyfikacji konkretnych osób.

ZRÓB PIERWSZY KROK!

ZNAJDŹ OŚRODEK BADAWCZY