Swedish

Vanliga frågor och svar

 1. 1 Vad är typ 1-diabetes?

  År 2050 förväntas 5 miljoner personer i USA ha typ 1-diabetes (T1D), varav 600 000 kommer att vara under 20 år. T1D innebär att kroppen inte kan skapa tillräckligt med insulin. Insulin är ett hormon (en typ av protein) som reglerar nivåerna av glukos (eller socker) som cirkulerar i blodet. När du äter en måltid stiger blodsockernivåerna. Insulin frigörs sedan av bukspottskörteln så att blodsockernivåerna återställs till normala nivåer. Men om du har T1D kan kroppen inte producera tillräckligt med insulin för att hålla blodsockret på en hälsosam nivå. Om blodsockret inte kontrolleras kan det orsaka ett antal oönskade effekter över tid. Exempel på symptom på T1D: osläckbar törst, behov av att urinera ofta, viktförlust, energibrist, suddig syn, magsmärtor, illamående eller kräkningar.

 2. 2 Hur fungerar prövningsläkemedlet?

  Prövningsläkemedlet, teplizumab, är ett protein som är utformat för att reglera immunreaktionen (kroppens försvar mot infektion/sjukdom) och skydda kroppen från skador orsakade av T1D.

 3. 3 Kommer jag att få några biverkningar från prövningsläkemedlet?

  Alla läkemedel, oavsett om de är godkända eller under prövning, kan ge biverkningar. De potentiella och kända biverkningarna av prövningsläkemedlet anges i formuläret för informerat samtycke. Om du eller ditt barn upplever obehag under studien kan du eller ditt barn när som helst kontakta studieläkaren för att diskutera hur ni ska hantera situationen på bästa sätt. Under studien övervakas din eller ditt barns hälsa kontinuerligt. Du eller ditt barns deltagande i studien avbryts om du, ditt barn eller studieläkaren har några invändningar.

 4. 4 Vad händer om jag vill lämna studien i förtid?

  Du eller ditt barn deltar i studien helt frivilligt och kan när som helst och av vilket skäl som helst lämna studien. Detta beslut påverkar inte framtida medicinsk vård som du eller ditt barn kan få. Du eller ditt barn kan även tas bort från studien om studieläkaren anser att det inte är i ditt eller ditt barns bästa intresse att fortsätta. Om du beslutar dig för att lämna studien ombeds du eller ditt barn att gå tillbaka till studiekliniken för att genomgå sluttester och bedömningar.

 5. 5 Måste jag fråga min ordinarie läkare innan jag deltar i studien?

  Vi rekommenderar att du informerar din eller ditt barns ordinarie läkare om att du eller ditt barn deltar i en klinisk forskningsstudie. Det finns några mediciner som är förbjudna att ta under studien och din eller ditt barns läkare kanske vill kontakta studieteamet (med ditt tillstånd) för att få ytterligare information.

 6. 6 Måste jag byta läkare?

  Nej. PROTECT-studien ger endast kortvarig studierelaterad vård. Kliniska forskningsstudier ger inte långvarig eller heltäckande primärhälsovård. I slutet av studien återtar din eller ditt barns ordinarie läkare ansvaret för din eller ditt barns vård.

 7. 7 Får jag ersättning för att delta i studien?

  Du eller ditt barn kan få betalning för att delta i studien. Studieläkemedlet och all studierelaterad vård tillhandahålls emellertid utan kostnad. Utgifter som är förknippade med att delta i studien, t.ex. resor till eller från studiekliniken, kan ersättas. Mer information finns i formuläret för informerat samtycke.

 8. 8 Vem har åtkomst till den information som samlas in under studien?

  Du eller ditt barns personligt identifierbara information (PII), t.ex. namn och adress, är inte tillgänglig för någon som inte är direkt associerad med studien, förutom med ditt tillstånd eller enligt vad som krävs enligt lag. Sponsorn (företaget som genomför studien) har inte åtkomst till PII som skickas via den här webbplatsen. All information som erhålls i studien kan användas för publicering av resultat. Den informationen kombineras emellertid med andra deltagaruppgifter och används inte för identifiering av deltagare.

REDO ATT KOMMA IGÅNG?

HITTA EN STUDIEKLINIK