Swedish

Om den här typ 1-diabetesstudien

I den här PROTECT-studien testas hur väl ett prövningsläkemedel, kallat teplizumab, fungerar för barn och ungdomar med typ 1-diabetes (T1D). Om du eller ditt barn är 8–17 år gammal och nyligen har diagnostiserats med T1D kanske du eller ditt barn kan delta. Andra medicinska kriterier måste uppfyllas innan du kan delta i studien, och de bedöms av studieteamet.

Behandling med prövningsläkemedlet verkar störa cellerna (T-cellerna) som förstör de insulinproducerande betacellerna i bukspottkörteln. Eftersom T-cellerna störs kan personer med T1D som får teplizumab kanske fortsätta att producera mer eget insulin och därmed kan behovet av insulininjektioner minska, glukoskontrollen kan bli bättre och komplikationerna från T1D kan bli färre, vilket i slutänden förbättrar livskvaliteten och resultaten för dem som har T1D.

REDO ATT KOMMA IGÅNG?

HITTA EN STUDIEKLINIK