Swedish

Sekretesspolicy

Denna sekretesspolicy gäller för webbplatsen för studien PROTECT som utvecklats och underhålls av PAREXEL International. Du är ansvarig för att noggrant läsa denna sekretesspolicy i sin helhet. Denna sekretesspolicy beskriver den information vi samlar in om dig och hur vi skyddar dina personuppgifter och håller den konfidentiell.

PAREXEL förstår att sekretess är viktigt för dig. Den information som vi samlar in om dig från webbplatsen för studien PROTECT underhålls och används i enlighet med denna sekretesspolicy och tillämpliga lagar, regler och bestämmelser.

Genom att förse oss med personuppgifter (enligt definitionen nedan), inklusive personlig hälsoinformation (enligt definitionen nedan), samtycker du till insamling och användning av all information du tillhandahåller i enlighet med ovanstående syften och denna sekretesspolicy.

Hänvisningar till “PAREXEL” avser PAREXEL International Corporation, inklusive alla företag som PAREXEL International Corporation kontrollerar (till exempel ett dotterbolag till PAREXEL International Corporation). PAREXEL kan dela information mellan sina dotterbolag och sådan information ska skyddas i enlighet med villkoren i denna sekretesspolicy.

INFORMATION VI SAMLAR IN

Om du använder vår webbplats utan att fylla i en undersökning, kommer den enda information vi samlar in att vara information genom användning av cookies (enligt definitionen nedan) eller webbloggar (enligt definitionen nedan) eller IP-adress (enligt definitionen nedan).

PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter som samlas in via en undersökning är information som kan spåras tillbaka till en individ. Personlig hälsoinformation är en kombination av personuppgifter och kända hälsoegenskaper. Om du till exempel har angett att du har en viss sjukdom eller åkomma, och den informationen kombineras med ditt namn, blir det personlig hälsoinformation. Exempel på personuppgifter är namn, hemadress, telefonnummer, e-postadress, personnummer, födelsedatum och annan information som är kopplad till denna identifierande information.

För webbplatsen för studien PROTECT samlar vi endast in personuppgifter, inklusive personlig hälsoinformation, efter att vi har frågat om ditt samtycke.

Vi använder personuppgifter och personlig hälsoinformation som du tillhandahåller för att avgöra om du är behörig att delta i studien. Du är ansvarig för att säkerställa att personuppgifter och personlig hälsoinformation som du skickar till PAREXEL är korrekta. Felaktig information påverkar vår förmåga att på rätt sätt avgöra om du kan vara kvalificerad att delta i studien PROTECT.

Även om du kan se en del av webbplatsen för studien PROTECT utan att tillhandahålla personuppgifter, krävs den här informationen för att du ska kunna delta i den kliniska forskningsstudien.

COOKIES

Vi samlar in grundläggande data om din användning av vår webbplats via cookies. En cookie är en liten bit information som vår server skickar till din webbläsare när du öppnar webbplatsen för studien PROTECT. Alla datorer som använder webbplatsen för studien PROTECT tilldelas olika cookies av PAREXEL. Cookies kan lagra många typer av data. Cookies kan användas för att hjälpa oss att analysera användningen av webbplatsen för studien PROTECT eller för att begränsa användningen av webbplatsen för minderåriga. Vi länkar inte grundläggande data från cookies till personuppgifter utan din tillåtelse och vi använder inte cookies för att samla in eller lagra personlig hälsoinformation om dig.

De flesta webbläsarprogram kan ställas in så att alla cookies nekas. Observera dock att vissa delar av webbplatsen för studien PROTECT kanske inte fungerar korrekt om du nekar cookies.

IP-ADRESSER

Vi kan även ta emot IP-adresser vid normal användning av vår webbplats. En IP-adress är ett nummer som din internetleverantör tilldelar dig så att du kan ansluta till internet. Även om vi får IP-adresser använder vi dem inte för att identifiera dig personligen eller lämna ut dem till andra.

WEBBLOGGAR

PAREXEL använder standardwebbloggar som registrerar grundläggande data om ditt besök på webbplatsen för studien PROTECT, till exempel datum och tid för besöket, de sidor på webbplatsen för studien PROTECT som visades under besöket och domännamnet för din internetleverantör.

Normalt försöker vi inte identifiera individer från webbloggar. Vi kan dock använda webbloggar för att identifiera en person som vi misstänker har försökt skada webbplatsen för studien PROTECT eller använda den på ett obehörigt sätt. Vi kan dela våra webbloggar med brottsbekämpande myndigheter om vi tror att det har skett brott mot datorsäkerheten eller relaterade lagar. Dessutom kan vi dela våra webbloggar (som inte innehåller några personuppgifter) med våra partner för att hjälpa dem att bättre utforma sina webbplatser för kliniska forskningsstudier.

GOOGLE ANALYTICS

Den här webbplatsen använder Google Analytics, en webbanalystjänst från Google, Inc. (“Google”) som använder cookies för att hjälpa webbteamet att analysera hur användare använder webbplatsen. Den information som genereras av cookies om din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) överförs till och lagras av Google enligt deras sekretesspolicyer:

Google: http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html

Du kan neka användning av cookies genom att välja lämpliga inställningar i webbläsaren, men om du gör det kanske du inte kan använda alla funktioner på den här webbplatsen. Genom att använda den här webbplatsen samtycker du till att Google behandlar din information på det sätt och i de syften som anges ovan.

AGGREGERADE UPPGIFTER

Vi kombinerar den information du lämnar med information från andra besökare på webbplatsen för studien PROTECT för att skapa aggregerade uppgifter som inte innehåller någon unik identifierande information. Vi delar dessa aggregerade uppgifter med sponsorn för studien PROTECT och/eller dess konsulter. Vi analyserar regelbundet dessa aggregerade uppgifter och använder det vi lär oss för att göra förbättringar på webbplatsen för studien PROTECT. Vi kan också dela dessa aggregerade uppgifter med våra partner för att hjälpa dem att bättre utforma sina webbplatser för kliniska forskningsstudier.

BARN

Vi strävar efter att skydda barns integritet. Varken PAREXEL eller någon av dess tjänster är utformade eller avsedda att locka barn under 13 år. Vi samlar inte in personuppgifter från någon person som vi faktiskt känner till är under 13 år.

DATASÄKERHET

Vi upprätthåller tekniska, fysiska och organisatoriska procedurer för att skydda personuppgifter och personlig hälsoinformation mot obehörig eller olaglig bearbetning och/eller mot oavsiktlig förlust, ändring, avslöjande eller åtkomst.

ANVÄNDNING OCH UTLÄMNANDE

Vi kommer inte att använda eller avslöja personuppgifter eller personlig hälsoinformation om användare av webbplatsen för studien PROTECT i något annat syfte än de som beskrivs i denna sekretesspolicy. Om denna användning ändras vid något tillfälle uppdaterar vi sekretesspolicyn på webbplatsen för studien PROTECT. Vi använder och lämnar endast ut data som erhållits från användare på följande sätt:

  • KOMMUNIKATION MED AVSEENDE PÅ STUDIEREMISS OCH/ELLER FÖRHANDSKVALIFICERING
    Personuppgifter kommer att användas av PAREXEL för uppföljning med webbplatsen för den kliniska studien om din förhandskvalificering för studien PROTECT.
  • DELA INFORMATION MED WEBBPLATSER FÖR STUDIER
    Vi kan vidarebefordra personuppgifter och personlig hälsoinformation till webbplatsen för studien PROTECT som genomför den kliniska forskningsstudien.
  • OMBUD OCH TJÄNSTELEVERANTÖRER
    Vi anlitar ibland andra företag och individer för att utföra uppgifter å våra vägnar. De kan behöva åtkomst till dina personuppgifter för att kunna utföra sina uppgifter.

DELA INFORMATION MED TREDJE PART

Vi kan behöva lämna ut personuppgifter och personlig hälsoinformation för att följa en lag eller förordning, eller som svar på en husrannsakan, stämning eller domstolsbeslut. Om vi är lagligt tvungna att lämna ut dina personuppgifter eller din personliga hälsoinformation till tredje part kommer vi att försöka meddela dig, såvida inte detta skulle strida mot lagen eller domstolsbeslut. Utlämnande av information kan också vara lämpligt för att skydda våra juridiska rättigheter, för att skydda säkerheten och integriteten för webbplatsen för studien PROTECT, för att vidta säkerhetsåtgärder mot ansvarsskyldighet eller vid nödsituationer om fysisk säkerhet anses vara utsatt för risk. Det är osannolikt att dessa typer av utlämnande kommer att inträffa, men vi vill att du ska vara medveten om att de är möjliga.

LÄNKAR TILL ANDRA WEBBPLATSER

Webbplatsen för studien PROTECT kan innehålla länkar till andra webbplatser. Vi informerar dig om detta via ett popup-fönster som innehåller webbplatsens språk för vidarebefordran. Kom ihåg att när du besöker webbplatser som drivs av andra parter, antingen via länkar på vår webbplats eller på annat sätt, kontrollerar vi inte vad som händer på dessa webbplatser. Du bör alltid kontrollera sekretesspolicyn för den webbplats du besöker för att vara säker på att du vet hur webbplatsens operatör samlar in information från dig och vad webbplatsens operatör gör med informationen.

RISKER MED INTERNETÖVERFÖRINGAR

Vi är medvetna om att ingen internetöverföring någonsin är 100 % säker eller felfri. Det är ditt ansvar att se till att den dator du använder är ordentligt skyddad mot skadlig programvara, trojaner, datorvirus och maskprogram. Utan tillräckliga säkerhetsåtgärder på datorn finns det risk att den information du tillhandahåller kan avslöjas för obehöriga tredje parter. Trots PAREXEL:s ansträngningar att skydda dina personuppgifter och din personliga hälsoinformation finns det också alltid en risk att en obehörig tredje part kan hitta en väg runt våra säkerhetssystem eller att överföring av din information via internet kan fångas upp.

MEDDELANDE OM ÄNDRING

Eftersom sekretesslagar och -bestämmelser utvecklas kan det bli nödvändigt att revidera eller uppdatera vår sekretesspolicy utan föregående meddelande. Du kan kontrollera om sekretesspolicyn har ändrats sedan ditt senaste besök genom att läsa texten “senast uppdaterad” längst ned på den här sidan. Din användning av vår webbplats utgör ditt godkännande av villkoren i den reviderade sekretesspolicyn och du bör därför läsa sekretesspolicyn regelbundet för att säkerställa att du är medveten om dess villkor. Skriv ut, spara och behåll en kopia av sekretesspolicyn (och av eventuella reviderade versioner).

ÅTKOMSTRÄTT

PARAXEL ger dig rimlig åtkomst till dina personuppgifter och din personliga hälsoinformation som vi har om dig. Med förbehåll för eventuella juridiska krav, ges du en rimlig möjlighet att korrigera, ändra eller ta bort felaktig information. Du kan göra det genom att kontakta sekretesskontakten enligt nedan.

LAGRING AV PERSONUPPGIFTER OCH PERSONLIG HÄLSOINFORMATION

Vi behåller endast personuppgifter och personlig hälsoinformation så länge vi är skyldiga att göra det enligt gällande lag, eller så länge som det är nödvändigt för de ändamål för vilka informationen behandlas. Vi kommer att ta bort personuppgifter och personlig hälsoinformation när den inte längre behövs och, i alla fall, vid den maximala lagringstid som anges i tillämplig lag.

SEKRETESSKONTAKTINFORMATION: Frågor eller kommentarer om denna sekretesspolicy eller våra rutiner ska skickas till:

PAREXEL International
195 West Street
Waltham, MA 02451
USA
Shireen.Ghawri@parexel.com

FÖRBEHÅLL FÖR RÄTTIGHETER:
PAREXEL förbehåller sig rätten att dela med sig av en persons information enligt vad som krävs enligt lag eller på vederbörligt sätt bemyndigade förfrågningar om information från statliga myndigheter.

REDO ATT KOMMA IGÅNG?

HITTA EN STUDIEKLINIK