Swedish

Kan jag delta?

Om du eller ditt barn vill delta i PROTECT-studien följer du de här stegen:

  1. Kontrollera kvalificeringskriterierna:
  • Du är 8–17 år gammal
  • Du har nyligen fått diagnosen T1D

Det finns ytterligare kriterier som du måste uppfylla för att delta i studien. De diskuteras med dig eller ditt barn.

  1. Besök studiekliniken där studieteamet:
  • diskuterar studien mer i detalj och förklarar vad deltagande skulle innebära för dig eller ditt barn,
  • går igenom de potentiella fördelarna och riskerna med att delta i studien,
  • ställer frågor och utför medicinska tester för att avgöra om du eller ditt barn är lämpliga för studien och om studien är lämplig för dig eller ditt barn.

Innan några studieprocedurer påbörjas måste du eller ditt barn samtycka till och underteckna ett formulär för informerat samtycke. I detta dokument förklaras studien i detalj, inklusive potentiella risker och fördelar med att delta, samt dina och ditt barns rättigheter och ansvar under studien.

Om du eller ditt barn bedöms vara lämpliga för att delta tillhandahålls all studierelaterad behandling och vård utan kostnad. Om du eller ditt barn bestämmer sig för att delta kan du eller ditt barn när som helst lämna studien, oavsett skäl.

REDO ATT KOMMA IGÅNG?

HITTA EN STUDIEKLINIK