Suomi

Voinko osallistua?

Jos sinua tai lastasi kiinnostaisi osallistua PROTECT-tutkimukseen, toimi näin:

  1. Tarkista, täyttyvätkö hyväksymiskriteerit:
  • ikä 8–17 vuotta
  • hiljattain todettu tyypin 1 diabetes (TD1).

Tutkimukseen osallistujien on täytettävä myös muita kriteerejä. Niistä kerrotaan sinulle tai lapsellesi erikseen.

  1. Tule tutkimuskeskukseen, jossa tutkimustiimi tekee seuraavat asiat:
  • kertoo lisää tutkimuksesta ja selittää tarkemmin, mitä osallistuminen merkitsee sinulle tai lapsellesi
  • kertoo tutkimukseen osallistumisen mahdollisista hyödyistä ja riskeistä.
  • kysyy kysymyksiä ja tekee lääketieteellisiä tutkimuksia, joilla selvitetään, sovellutko tai soveltuuko lapsesi tutkimuksen osallistujaksi ja sopiiko tutkimus sinulle tai lapsellesi.

Ennen kuin mitään toimenpiteitä voidaan tehdä, sinun tai lapsesi on hyväksyttävä ja allekirjoitettava suostumuslomake. Tässä asiakirjassa selostetaan yksityiskohtaisesti tutkimus, siihen osallistumisen mahdolliset riskit ja hyödyt sekä sinun tai lapsesi oikeudet ja velvollisuudet tutkimukseen osallistumisen aikana.

Jos sovellut tai lapsesi soveltuu osallistujaksi, kaikki tutkimukseen liittyvä hoito tarjotaan maksutta. Jos päätät tai lapsesi päättää osallistua, tutkimuksesta voi myös vetäytyä milloin ja mistä syystä tahansa.

OLETKO VALMIS ALOITTAMAAN?

ETSI TUTKIMUSKLINIKKA