Čeština

Lékařské testy a vyšetření související se studií

Lékařské testy a vyšetření související se studií

Během studie budeme v různé době provádět následující testy a vyšetření:

Otázky o anamnéze, stávajících a předchozích lécích, životním stylu a případných alergiích Vás nebo Vašeho dítěte.

Hmotnost – bude zjištěna Vaše hmotnost nebo hmotnost Vašeho dítěte, aby bylo možné upravit dávku léčiva či placeba tak, aby vyhovovala velikosti Vašeho těla nebo těla Vašeho dítěte.

Fyzické vyšetření – provádí se částečné i kompletní fyzické vyšetření. Částečné fyzické vyšetření zahrnuje posouzení celkového vzhledu Vás či Vašeho dítěte (hlavy, očí, uší a krku), vyšetření krku, srdce, plic a břicha a vyšetření rukou, nohou a kůže. Kompletní fyzické vyšetření zahrnuje všechny tyto kontroly s kontrolou vzhledu genitálií a neurologickým vyšetřením navíc.

Základní životní funkce –studijní tým zkontroluje teplotu, tep a dechovou frekvenci Vás nebo Vašeho dítěte. Pomocí nafukovací manžety umístěné kolem paže také změří krevní tlak.

Test na tuberkulózu (TBC) – bude provedeno vyšetření k ověření, zda jste se Vy nebo Vaše dítě neinfikovali TBC.

Test glukózy – studijní tým změří, kolik glukózy máte Vy nebo Vaše dítě v krvi. Jedním ze způsobů provedení tohoto testu je použití senzoru pro okamžité měření glukózy, což je zařízení, které se aplikuje pod kůži. Je také možné použít test píchnutí do prstu.

Vyšetření krve – Vašemu dítěti nebo Vám bude odebráno několik vzorků krve ke kontrole zdravotního stavu a k určení přítomnosti určitých chemických látek (včetně hodnoceného léčiva). Pokud můžete mít Vy nebo Vaše dítě děti, bude vzorek krve také použit k provedení těhotenského testu.

Vyšetření moči – Vy nebo Vaše dítě budete požádáni o vzorek moči, který studijní tým použije ke kontrole Vašeho zdraví či zdraví Vašeho dítěte nebo ke zjištění přítomnosti určitých chemických látek (včetně hodnoceného léčiva). Pokud můžete mít Vy nebo Vaše dítě děti, bude vzorek moči také použit k provedení těhotenského testu.

MMTT test – aby mohl studijní tým měřit, kolik inzulínu Vaše tělo nebo tělo Vašeho dítě v reakci na jídlo produkuje, budete Vy nebo Vaše dítě požádáni, abyste vypili nutriční nápoj (obsahující vyváženou směs bílkovin, sacharidů a tuků).

Hodnocení příznaků – studijní tým položí Vám nebo Vašemu dítěte určité otázky a bude hledat určité fyzické příznaky. Dále budete Vy nebo Vaše dítě požádáni o vyplnění dotazníků týkajících se každodenních činností (psaní, jídlo, oblékání) a celkové kvality života.

Rozhovor o jakýchkoli vedlejších účincích, které od poslední návštěvy nastaly, a o případných nově používaných léčivech. Vy nebo Vaše dítě budete také požádání o vyplnění dotazníků o tom, jak se Vy nebo Vaše dítě cítíte a jak T1D ovlivnila nebo ovlivňuje Váš život či život Vašeho dítěte.