Čeština

Mohu se účastnit?

Pokud Vás nebo Vaše dítě zajímá účast ve studii PROTECT, stačí postupovat podle těchto kroků:

  1. Zkontrolujte kvalifikační podmínky:
  • věk 8–17 let
  • nedávná diagnóza T1D

Existují další kritéria, která musí být splněna pro kvalifikaci účastníka do studie. Tato kritéria s Vámi projednáme.

  1. Navštivte kliniku provádějící klinické hodnocení, kde tým klinického hodnocení provede následující kroky:
  • podrobně probere tuto studii a vysvětlí, co pro Vás nebo Vaše dítě bude účast znamenat,
  • probere s Vámi možné přínosy a rizika spojené s účastí,
  • položí Vám otázky a provede zdravotní vyšetření, aby posoudil, zda jste Vy nebo Vaše dítě ty správné osoby pro účast v klinickém hodnocení a zda je toto klinické hodnocení to pravé pro Vás nebo pro Vaše dítě.

Před jakýmikoli postupy je nezbytné, abyste Vy nebo Vaše dítě poskytli souhlas a podepsali formulář informovaného souhlasu. Tento dokument obsahuje podrobný popis studie, včetně možných rizik a přínosů a práv a povinností Vás nebo Vašeho dítěte během účasti.

Pokud zjistíme, že jste způsobilý/á (nebo že je Vaše dítě způsobilé) k účasti, bezplatně Vám poskytneme veškerou léčbu související se studií. Pokud se rozhodnete (nebo pokud se Vaše dítě rozhodne) zúčastnit se, budete moci svou účast kdykoliv a bez udání důvodu ukončit.

JSTE PŘIPRAVENI ZAČÍT?

NAJÍT KLINIKU PROVÁDĚJÍCÍ TUTO STUDII