Dutch

Veelgestelde vragen

 1. 1 Wat is type 1-diabetes?

  Tegen 2050 zullen naar verwachting 5 miljoen mensen in de Verenigde Staten type 1-diabetes (T1D) hebben, waarvan er 600.000 jonger zullen zijn dan 20 jaar. Bij T1D kan uw lichaam niet genoeg insuline aanmaken. Insuline is een hormoon (een soort proteïne) dat de niveaus van glucose (of suiker) in uw bloed reguleert. Als u een maaltijd neemt, stijgen uw bloedsuikerniveaus. De alvleesklier laat dan insuline vrij om de bloedsuikerniveaus weer op een normaal niveau te brengen. Bij T1D is uw lichaam echter niet in staat om voldoende insuline te produceren om uw bloedsuiker op een gezond niveau te houden. Als uw bloedsuikerspiegel niet onder controle is, kan dit na verloop van tijd een aantal ongewenste effecten veroorzaken. Symptomen van T1D zijn o.m.: onlesbare dorst, frequent plassen, gewichtsverlies, gebrek aan energie, wazig zicht, buikpijn, misselijkheid of braken.

 2. 2 Hoe werkt het experimentele geneesmiddel?

  Het experimentele geneesmiddel, teplizumab, is een proteïne dat ontwikkeld werd om de immuunreactie van het lichaam (de manier waarop het lichaam zich verdedigt tegen infectie/ziekte) te regelen en het lichaam te beschermen tegen de schade veroorzaakt door T1D.

 3. 3 Zal ik ongewenste effecten ondervinden door het experimentele geneesmiddel?

  Alle geneesmiddelen, goedgekeurd of experimenteel, kunnen ongewenste effecten veroorzaken. De mogelijke en bekende bijwerkingen van het experimentele geneesmiddel staan vermeld in het Formulier voor geïnformeerde toestemming. Als u of uw kind tijdens de studie ongemakken ondervindt, kunt u of uw kind altijd contact opnemen met de studiedokter om te bespreken wat de beste aanpak is. Tijdens gans de studie wordt uw gezondheid en de gezondheid van uw kind, voortdurend gecontroleerd. Uw deelname of de deelname van uw kind aan de studie wordt stopgezet indien u, uw kind of de studiedokter zich zorgen maken.

 4. 4 Wat als ik de studie vroegtijdig wil verlaten?

  Deelname aan de studie is vrijwillig en u of uw kind kan de studie op eender welk ogenblik en om eender welke reden verlaten; deze beslissing zal geen enkele invloed hebben op eventuele toekomstige medische zorg die u of uw kind ontvangt. U of uw kind kan ook worden verwijderd uit de studie als de studiedokter van oordeel is dat uw deelname voortzetten niet in uw belang of in het belang van uw kind is. Als beslist wordt om de deelname stop te zetten, wordt aan u of aan uw kind gevraagd om terug te keren naar het studiecentrum voor de laatste testen en beoordelingen.

 5. 5 Moet ik het aan mijn vaste dokter vragen vooraleer ik aan deze studie deelneem?

  We raden u of uw kind aan om uw vaste dokter erover te informeren dat u of uw kind deelneemt aan een klinische onderzoeksstudie. Er zijn bepaalde geneesmiddelen die u niet mag nemen terwijl u deelneemt aan de studie en uw dokter of de dokter van uw kind wenst misschien contact op te nemen met het studieteam (met uw toestemming) om bijkomende informatie te vragen.

 6. 6 Moet ik van dokter veranderen?

  Nee. De PROTECT-studie zal alleen kortdurende studiegerelateerde zorg bieden. Klinische onderzoeksstudies geven geen langdurige of uitgebreide eerstelijnszorg. Op het einde van de studie zal uw vaste dokter terug volledig voor uw zorg of voor die van uw kind instaan.

 7. 7 Wordt ik gecompenseerd voor mijn deelname aan deze studie?

  U of uw kind wordt mogelijk betaald voor deelname aan deze studie. Het studiegeneesmiddel en alle studiegerelateerde zorg zal echter gratis worden verstrekt. Kosten voor deelname aan deze studie, bijvoorbeeld reizen van en naar het studiecentrum, kunnen worden vergoed. Zie het Formulier voor geïnformeerde toestemming voor meer informatie.

 8. 8 Wie krijgt toegang tot de informatie die wordt verzameld tijdens de studie?

  Uw persoonlijk identificeerbare informatie of die van uw kind (bijvoorbeeld naam en adres) is ontoegankelijk voor iedereen die niet direct betrokken is bij deze studie, behalve met uw toestemming of zoals vereist door de wet. De sponsor (het bedrijf dat de studie uitvoert) zal geen toegang hebben tot de persoonlijk identificeerbare informatie die via deze website wordt ingevoerd. Alle informatie verkregen uit deze studie kan worden gebruikt voor de publicatie van de resultaten. Deze informatie wordt echter gecombineerd met gegevens van andere deelnemers en wordt niet gebruikt om deelnemers te identificeren.

KLAAR OM TE STARTEN?

EEN STUDIECENTRUM ZOEKEN