Dutch

Kan ik deelnemen?

Als u of uw kind geïnteresseerd zijn in deelname aan de PROTECT-studie, volgt dan deze stappen:

  1. Controleer de kwalificatiecriteria:
  • Tussen 8–17 jaar oud
  • Een recente diagnose van T1D hebben

Er zijn nog bijkomende criteria waaraan u moet voldoen om in aanmerking te komen als studiedeelnemer. Het studieteam zal deze met u of uw kind bespreken.

  1. Breng een bezoek aan het studiecentrum waar het studieteam:
  • De studie meer in detail zal bespreken en uitleggen wat deelname voor u of uw kind zou inhouden.
  • De mogelijke voordelen en risico’s van deelname aan de studie zal uiteenzetten.
  • Vragen zal stellen en medische testen zal uitvoeren om na te gaan of u of uw kind geschikt bent voor de studie en of de studie voor u of uw kind geschikt is.

Vooraleer er wordt gestart met de studieactiviteiten, moet u of uw kind akkoord gaan met een Formulier voor geïnformeerde toestemming en dit ondertekenen. In dit document wordt de studie uitvoerig besproken, waaronder de mogelijke risico’s en voordelen van deelname evenals uw rechten en verantwoordelijkheden of die van uw kind als deelnemer.

Als u of uw kind in aanmerking komt voor deelname zullen alle studiegerelateerde behandelingen en zorg gratis worden verstrekt. Als u of uw kind beslist om deel te nemen, heeft u of uw kind op elk moment het recht om zich uit de studie terug te trekken, om welke reden dan ook.

KLAAR OM TE STARTEN?

EEN STUDIECENTRUM ZOEKEN